O nas

Poradnia Medycyny Szkolnej Samodzielny Publiczny Zak??ad Opieki Zdrowotnej w Rudzie ??l─?kiej z siedzib─? przy ul. Radoszowskiej 163 powsta??a na bazie restrukturyzacji ZLA Ruda ??l─?ska.

Organem tworz─?cym Zak??ad by??a Rada Miejska w Rudzie ??l─?skiej . Data rejestracji Zak??adu u Wojewody 22.12.1999 rok. Rzeczywista data rozpocz─?cia dzia??alno??ci 01.01.2000r.

Kierownikiem Poradni Medycyny Szkolnej jest - lek. med. Adam Walkus - pediatra.


W strukturze organizacyjnej zak??adu znajduje si─? Poradnia Konsultacyjna oraz gabinety
piel─?gniarek szkolnych w szko??ach podstawowych gimnazjach i szko??ach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Ruda ??l─?ska oraz pion piel─?gniarki koordynujacej kt??rej funkcj─? pe??ni Pani El??bieta Wijata

Podpisał: Marek Pawlicki
Dokument z dnia: 23.04.2021
Dokument ogl─ůdany razy: 61
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 23.04.2021, 10:15
Wydruk ze strony: bip.medycyna.timtech.pl z dnia: 09.12.2021 13:45:59